Центъра за Спогодби и медиация

 

Целта на Програма „Спогодби“ и Центъра за Спогодби и медиация (ЦСМ) е да предостави на лица, между които има правен спор, възможност да разрешат доброволно спора си с помощта на медиация.

Медиацията е лесен и достъпен способ за постигане на взаимно изгодно споразумение, в рамките на съдебно производство или извън него. Ръководи се от трето неутрално лице – медиатор, имащ за цел да подпомага спорещите страни за постигане на оптималното решение на спорните въпроси. Медиатор е трето безпристрастно, неутрално и независимо лице, специално обучено да подпомага страните и ръководи процедурата по медиация.

Съдействието, което гражданите получават в ЦСМ е изцяло безвъзмездно, за висящи пред СРС и СГС дела.

 

За повече информация
търсете адвокат Надя Банчева

 

тел.кантрора: (02) 953-30-36
тел.мобилен:  0899 91-55-11
адрес: 1606 София, бул.Прага №26

e-mail: nadyabancheva@abv.bg