Pосица Димитрова

адвокат Росица Димитрова

тел.кантрора: (02) 954-90-53
тел.мобилен:  0888 70-60-97
адрес: 1606 София, бул.Прага №26

e-mail:   rossitsa@abogados-bg.com
web site: http://www.abogados-bg.com

 

Обслужване и консултиране на клиенти в областта на:

– Корпоративно право
– Вещно право
– Сделки с недвижими имоти
– Договори за строителство
– Регистрация и обслужване на фирми
– Семейно и наследствено право

Работни езици:

– Български
– Испански
– Английски
– Руски


 

QRRossitsaBG QR визитка

 

QR линк за карта и навигация
с мобилно устройство:

BulgariaSofia26PragaBlvd