1606 София, бул.Прага №26

 

http://www.abogados-bg.com

 

 

АДВОКАТСКА КАНТОРА

 

 

- Корпоративно право

- Вещно право

- Сделки с недвижими имоти

- Договори за строителство

- Регистрация и обслужване на фирми

- Семейно и наследствено право

 

Работни езици: Български, Испански, Английски и Руски

 


 

 

 

адвокат:   Росица Димитрова

адвокат:   Рени Радева

адвокат:   Надя Банчева

тел.канрора: (02) 954-90-53

тел.канрора: (02) 951-52-70

тел.канрора: (02) 953-30-36

тел.мобилен: 0888 70-60-97

тел.мобилен: 0888 98-53-49

тел.мобилен: 0899 91-55-11

e-mail: rossitsa@d256h.com

e-mail: rradeva@abv.bg

e-mail:  nadyabancheva@abv.bg